Ενσύρματοι Πυρανιχνευτές Για Πίνακα Συναγερμού

πυρανιχνευτης
FD8020 Ενσύρματος πυρανιχνευτής
4-6 ημέρες
Τιμή πώλησης: 11,16 €

Ανιχνευτής σταθερής θερμοκρασίας ή απότομης αύξησης ...

Λεπτομέρειες προϊόντος
Μ532
Μ532 Ανιχνευτής καπνού 4 καλωδίων για πίνακα συναγερμού
4-6 ημέρες
Τιμή πώλησης: 14,88 €

Ανιχνευτής καπνού 4 καλωδίων για πίνακα συναγερμού

Λεπτομέρειες προϊόντος
H02
Η02 Ανιχνευτής θερμοκρασίας 4 καλωδίων για πίνακα συναγερμού
4-6 ημέρες
Τιμή πώλησης: 17,98 €

Ανιχνευτής θερμοκρασίας 4 καλωδίων για πίνακα συναγερμού

Λεπτομέρειες προϊόντος
DC-9103
DC-9103 Συμβατικός θερμικός και θερμοδιαφορικός ανιχνευτής
4-6 ημέρες
Τιμή πώλησης: 22,32 €

Συμβατικός θερμικός (57oC) και θερμοδιαφορικός ανιχνευτής ...

Λεπτομέρειες προϊόντος
DC-91027
DC-9102 Συμβατικός φωτοηλεκτρικός ανιχνευτή
4-6 ημέρες
Τιμή πώλησης: 24,80 €

Συμβατικός φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής 2 αγωγών της GST

Λεπτομέρειες προϊόντος
DP721T
DP721T Οπτικός / θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (2 αγωγών)
4-6 ημέρες
Τιμή πώλησης: 62,00 €

Οπτικός / θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (2 αγωγών) 8.5 - 33VDC.

Λεπτομέρειες προϊόντος
CQR-338-4LH-12 (Multi-sense)
CQR-338-4LH-12 (Multi-sense) Οπτικός και θερμικός (57oC) ανιχνευτής 4 αγωγών
4-6 ημέρες
Τιμή πώλησης: 62,00 €

Οπτικός και θερμικός (57oC) ανιχνευτής 4 αγωγών με βάση

Λεπτομέρειες προϊόντος