Περιφερειακά Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

ZKTeco Prisms for ZK sensor
ZKTeco Prisms for ZK sensor
7-9 ημέρες
Τιμή πώλησης: 29,76 €

Ανταλλακτικό Πρίσμα Βιομετρικού Αισθητήρα Συμβατό με ...

Λεπτομέρειες προϊόντος
ZKTeco CR-10E
ZKTeco CR-10E
7-9 ημέρες
Τιμή πώλησης: 55,80 €

Επιτραπέζιος Καρταναγνώστης ΕΜ-125KHz θύρας USB

Λεπτομέρειες προϊόντος
ZKTeco ZK4500
ZKTeco ZK4500
7-9 ημέρες
Τιμή πώλησης: 148,80 €

Επιτραπέζιος Βιομετρικός Αναγνώστης θύρας USB

Λεπτομέρειες προϊόντος